Close

New articles

Všechny zprávy zdarma a fikce doručení. Časté kolem datových schránek

V průběhu prvního čtvrtletí zřídí stát všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám elektronickou datovou schránku. Řada lidí již datovou schránku používá, přesto kolem ní panují nejrůznější nejasnosti. Ty nejčastější uvádíme na pravou míru ve spolupráci s odborníkem na eGovernment Martinem Řehořkem.

1. Když mám datovou schránku, musím už využívat jen ji. Přestože máte datovou schránku, můžete dále využívat klasické postupy: poštu nebo osobní návštěvu úřadu. Neplatí to ale opačně, úřady vás musí kontaktovat výhradně prostřednictvím datové schránky. Pravidlo se vztahuje na státní správu, policii nebo soudy. Další instituce, například zdravotní pojišťovny, datovku pro komunikaci s klienty využívat povinně nemusí.

Jestliže obdržíte oznámení, že máte jít na poštu, může to sice být omyl úředníka, ale důvody mohou být i jiné. Ačkoliv se často objevují názory, že máte v takovém případě dopis ignorovat, důrazně to nedoporučujeme.

Důvodem totiž nemusí být pouze chyba. Je řada případů, kdy se musí klasický dopis stále použít. Například máte někde dluh a ani o tom nemusíte vědět – a dluh i s vaší pohledávkou stát postoupil na soukromou firmu, která se vás snaží zastihnout. Nebo může být do úředního procesu zapojen zahraniční subjekt a pak povinnost doručování do datové schránky neplatí. Může se stát i to, že věc, kterou s vámi úředník řeší, nemůže být v digitální podobě – třeba vám musí zaslat nějaký fyzický předmět.

2. S jednou datovkou vyřeším pracovní i soukromé záležitosti. Pokud máte živnost nebo jinak podnikáte, nestačí vám jedna datová schránka pro práci i soukromé záležitosti, v takovém případě potřebujete datovky dvě. Z jedné budete vyřizovat svou soukromou agendu, z druhé své podnikání.

Má to svůj důvod. Do datové schránky podnikající fyzické osoby můžete povolit přístup například své účetní, aby za vás vyřizovala účetní agendu i další komunikaci s úřady. Datová schránka fyzické osoby je vaše soukromá schránka, do které buď nikomu dalšímu přístup nedáte, nebo ho umožníte třeba jen někomu z rodiny.

Tím, že máte dvě různé datové schránky, je jednoznačně určeno, k čemu slouží a jaký v nich máte mandát. V jedné jste podnikající osoba/živnostník a ve druhé fyzická osoba/občan. Pokud byste měli jenom jednu schránku, mohlo by snadno dojít k situaci, že by do ní přišla zpráva týkající se čistě soukromé záležitosti a vaše účetní by ji viděla taky. To by asi nikdo nechtěl. Je to podobné, jako když v práci používáte firemní mail a pro soukromou komunikaci privátní mail.

3. Zpráva v datovce je považována za doručenou, i když si ji nepřečtu. K doručení dochází v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná nebo pověřená osoba. Tedy zjednodušeně řečeno v okamžiku, kdy si ji otevřete a přečtete.

Stejně jako u běžného doporučeného dopisu i zde platí tzv. fikce doručení, tedy že zpráva je považována za doručenou desátý den ode dne dodání do datové schránky. Na rozdíl od fyzického dopisu se ale u datovek do tohoto limitu nepočítají soboty, neděle a státní svátky – datová schránka je tedy z tohoto pohledu mnohem lepší.

A nejen proto. Pokud nemáte datovku, úřad vám pošle doporučený dopis. Když nejste doma, doporučený dopis je oznámen lístkem o nezastižení adresáta s informací o uložení zásilky na poště. Pokud se pro zásilku nedostavíte, platí fikce doručení 10 dnů, jako by vám byl dopis doručen.

Snadno se může stát, že lístek s oznámením přes veškeré tiskoviny ve schránce přehlédnete. Nebo v nejhorším případě, ale i to se stává, vám pošťák oznámení ani nedoručí. Popřípadě jste mimo domov, na dovolené, v nemocnici. O zásilce se nedozvíte, a přitom samozřejmě běží lhůta pro fikci doručení. To se vám u datové zprávy nestane, stačí mít zapnutou notifikaci o příchozí zprávě – informaci máte ihned a kdekoliv na světě.

4. Datovou schránku můžu kdykoli zrušit. Datovou schránku, kterou si založíte sami, můžete kdykoliv zrušit nebo znepřístupnit. Znepřístupnění znamená, že do ní nebudete moct přijímat nové zprávy ani je odesílat. Budete ale stále mít přístup ke zprávám, které jste obdrželi nebo odeslali v minulosti.Datovou schránku zřízenou zákonem ale zrušit nelze. Respektive musíte ji mít až do doby zániku právnické osoby. Přístup do datové schránky právnické osoby ztratíte okamžikem, kdy přestanete působit v jejích statutárních orgánech.

Kdy jste naposled rušili soukromý mail nebo bankovní účet? S datovkou je to podobné. Nemusíte ji rušit ani když jedete studovat nebo pracovat do ciziny. Naopak bude to pro vás pohodlná forma komunikace s úřady či firmami.

5. Datovou schránku musím neustále kontrolovat. Chcete mít jistotu, že se o důležitých zprávách včas dozvíte? Nastavte si notifikaci e-mailem nebo SMSkou. Po přihlášení do datové schránky přejděte na Nastavení > Notifikace. Upozornění mailem je zdarma, upozornění prostřednictvím SMS je zpoplatněno.

Využít ale můžete i aplikaci Mobilní klíč, která slouží pro přihlášení k datovce, protože ta také upozorňuje na každou nově příchozí datovou zprávu. Jste tak informováni o nové příchozí zprávě, a to nonstop a po celém světě. Stejně jako přistupujete ke svému bankovnímu účtu přes internetbanking nebo mobilní aplikaci, můžete si datovou zprávu vyzvednout kdekoliv, aniž by marně uplynula lhůta pro fikci doručení. Nezmeškáte tak žádné důležité rozhodnutí či jednání.

6. Doručená zpráva se po přečtení smaže. Není to pravda, ale na dobu uložení zpráv v datové schránce je potřeba dávat pozor. Standardní datové zprávy totiž zůstávají v datové schránce 90 dnů od doručení. To platí jak pro doručené, tak i pro odeslané zprávy. Po uplynutí této doby se zpráva automaticky maže.

Pokud byste chtěli mít archivované i starší zprávy přímo ve své datové schránce, je nutné si zaplatit speciální službu Datový trezor. Její cena se odvíjí od počtu uchovávaných zpráv.

Užitečné rady

 • Díky datové schránce vyřídíte z domova či kanceláře jakékoliv podání na živnostenský úřad, finanční úřad nebo zdravotní pojišťovnu, stejně jako řadu další úkonů. To, co z datové schránky odešlete, je totiž považováno za ověřeně podepsané a ani k tomu nepotřebujete elektronický podpis.
 • Vaše datovka není jen nástroj pro zasílání datových zpráv. Pomocí přístupových údajů se můžete přihlásit k mnoha dalším online službám veřejné správy, například Portálu občana, ePortálu ČSSZ atp.
 • Zřídili jste si datovou schránku sami? Tuto skutečnost nemusíte nikomu oznamovat, úřady jsou povinny si to zjistit sami. A musí v komunikaci s vámi datovou schránku používat.
 • Používání datové schránky je bezplatné, pokud posíláte datovou zprávu na úřad. Přesněji řečeno, pokud je adresátem orgán veřejné moci. Pokud pošlete datovkou například fakturu vašemu zákazníkovi, jde o tzv. poštovní datovou zprávu, která je zpoplatněna.
 • Adresa datové schránky je kombinace znaků, která se těžko pamatuje. Když si na ni nevzpomenete, napište do okénka adresáta název a systém datových schránek vám sám nabídne možné adresáty, stačí vybrat toho správného.
 • Abyste nemuseli měnit heslo, můžete si nastavit jeho neomezenou platnost. Jen pozor, logicky se tím sníží zabezpečení datové schránky. Změnu provedete tak, že po přihlášení do datové schránky přejdete na Nastavení > Možnosti přihlášení > Platnost hesla. Zatrhněte položku Nastavit neomezenou platnost hesla a uložte.
 • Rozhodně bych ale doporučil přejít na bezpečnější způsob přihlašování. Stačí si vybrat, co vám více vyhovuje, zda Identita občana, Bankovní identita nebo certifikát. Pokud jste zvyklí z banky na „bankovní klíč“, pak pro vás bude pohodlné používat Mobilní klíč eGovernmentu.

Všechny zprávy zdarma a fikce doručení. Časté kolem datových schránek

V průběhu prvního čtvrtletí zřídí stát všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám elektronickou datovou schránku. Řada lidí již datovou schránku používá, přesto kolem ní panují nejrůznější nejasnosti. Ty nejčastější uvádíme na pravou míru ve spolupráci s odborníkem na eGovernment Martinem Řehořkem.

1. Když mám datovou schránku, musím už využívat jen ji. Přestože máte datovou schránku, můžete dále využívat klasické postupy: poštu nebo osobní návštěvu úřadu. Neplatí to ale opačně, úřady vás musí kontaktovat výhradně prostřednictvím datové schránky. Pravidlo se vztahuje na státní správu, policii nebo soudy. Další instituce, například zdravotní pojišťovny, datovku pro komunikaci s klienty využívat povinně nemusí.

Jestliže obdržíte oznámení, že máte jít na poštu, může to sice být omyl úředníka, ale důvody mohou být i jiné. Ačkoliv se často objevují názory, že máte v takovém případě dopis ignorovat, důrazně to nedoporučujeme.

Důvodem totiž nemusí být pouze chyba. Je řada případů, kdy se musí klasický dopis stále použít. Například máte někde dluh a ani o tom nemusíte vědět – a dluh i s vaší pohledávkou stát postoupil na soukromou firmu, která se vás snaží zastihnout. Nebo může být do úředního procesu zapojen zahraniční subjekt a pak povinnost doručování do datové schránky neplatí. Může se stát i to, že věc, kterou s vámi úředník řeší, nemůže být v digitální podobě – třeba vám musí zaslat nějaký fyzický předmět.

2. S jednou datovkou vyřeším pracovní i soukromé záležitosti. Pokud máte živnost nebo jinak podnikáte, nestačí vám jedna datová schránka pro práci i soukromé záležitosti, v takovém případě potřebujete datovky dvě. Z jedné budete vyřizovat svou soukromou agendu, z druhé své podnikání.

Má to svůj důvod. Do datové schránky podnikající fyzické osoby můžete povolit přístup například své účetní, aby za vás vyřizovala účetní agendu i další komunikaci s úřady. Datová schránka fyzické osoby je vaše soukromá schránka, do které buď nikomu dalšímu přístup nedáte, nebo ho umožníte třeba jen někomu z rodiny.

Tím, že máte dvě různé datové schránky, je jednoznačně určeno, k čemu slouží a jaký v nich máte mandát. V jedné jste podnikající osoba/živnostník a ve druhé fyzická osoba/občan. Pokud byste měli jenom jednu schránku, mohlo by snadno dojít k situaci, že by do ní přišla zpráva týkající se čistě soukromé záležitosti a vaše účetní by ji viděla taky. To by asi nikdo nechtěl. Je to podobné, jako když v práci používáte firemní mail a pro soukromou komunikaci privátní mail.

3. Zpráva v datovce je považována za doručenou, i když si ji nepřečtu. K doručení dochází v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná nebo pověřená osoba. Tedy zjednodušeně řečeno v okamžiku, kdy si ji otevřete a přečtete.

Stejně jako u běžného doporučeného dopisu i zde platí tzv. fikce doručení, tedy že zpráva je považována za doručenou desátý den ode dne dodání do datové schránky. Na rozdíl od fyzického dopisu se ale u datovek do tohoto limitu nepočítají soboty, neděle a státní svátky – datová schránka je tedy z tohoto pohledu mnohem lepší.

A nejen proto. Pokud nemáte datovku, úřad vám pošle doporučený dopis. Když nejste doma, doporučený dopis je oznámen lístkem o nezastižení adresáta s informací o uložení zásilky na poště. Pokud se pro zásilku nedostavíte, platí fikce doručení 10 dnů, jako by vám byl dopis doručen.

Snadno se může stát, že lístek s oznámením přes veškeré tiskoviny ve schránce přehlédnete. Nebo v nejhorším případě, ale i to se stává, vám pošťák oznámení ani nedoručí. Popřípadě jste mimo domov, na dovolené, v nemocnici. O zásilce se nedozvíte, a přitom samozřejmě běží lhůta pro fikci doručení. To se vám u datové zprávy nestane, stačí mít zapnutou notifikaci o příchozí zprávě – informaci máte ihned a kdekoliv na světě.

4. Datovou schránku můžu kdykoli zrušit. Datovou schránku, kterou si založíte sami, můžete kdykoliv zrušit nebo znepřístupnit. Znepřístupnění znamená, že do ní nebudete moct přijímat nové zprávy ani je odesílat. Budete ale stále mít přístup ke zprávám, které jste obdrželi nebo odeslali v minulosti.Datovou schránku zřízenou zákonem ale zrušit nelze. Respektive musíte ji mít až do doby zániku právnické osoby. Přístup do datové schránky právnické osoby ztratíte okamžikem, kdy přestanete působit v jejích statutárních orgánech.

Kdy jste naposled rušili soukromý mail nebo bankovní účet? S datovkou je to podobné. Nemusíte ji rušit ani když jedete studovat nebo pracovat do ciziny. Naopak bude to pro vás pohodlná forma komunikace s úřady či firmami.

5. Datovou schránku musím neustále kontrolovat. Chcete mít jistotu, že se o důležitých zprávách včas dozvíte? Nastavte si notifikaci e-mailem nebo SMSkou. Po přihlášení do datové schránky přejděte na Nastavení > Notifikace. Upozornění mailem je zdarma, upozornění prostřednictvím SMS je zpoplatněno.

Využít ale můžete i aplikaci Mobilní klíč, která slouží pro přihlášení k datovce, protože ta také upozorňuje na každou nově příchozí datovou zprávu. Jste tak informováni o nové příchozí zprávě, a to nonstop a po celém světě. Stejně jako přistupujete ke svému bankovnímu účtu přes internetbanking nebo mobilní aplikaci, můžete si datovou zprávu vyzvednout kdekoliv, aniž by marně uplynula lhůta pro fikci doručení. Nezmeškáte tak žádné důležité rozhodnutí či jednání.

6. Doručená zpráva se po přečtení smaže. Není to pravda, ale na dobu uložení zpráv v datové schránce je potřeba dávat pozor. Standardní datové zprávy totiž zůstávají v datové schránce 90 dnů od doručení. To platí jak pro doručené, tak i pro odeslané zprávy. Po uplynutí této doby se zpráva automaticky maže.

Pokud byste chtěli mít archivované i starší zprávy přímo ve své datové schránce, je nutné si zaplatit speciální službu Datový trezor. Její cena se odvíjí od počtu uchovávaných zpráv.

Užitečné rady

 • Díky datové schránce vyřídíte z domova či kanceláře jakékoliv podání na živnostenský úřad, finanční úřad nebo zdravotní pojišťovnu, stejně jako řadu další úkonů. To, co z datové schránky odešlete, je totiž považováno za ověřeně podepsané a ani k tomu nepotřebujete elektronický podpis.
 • Vaše datovka není jen nástroj pro zasílání datových zpráv. Pomocí přístupových údajů se můžete přihlásit k mnoha dalším online službám veřejné správy, například Portálu občana, ePortálu ČSSZ atp.
 • Zřídili jste si datovou schránku sami? Tuto skutečnost nemusíte nikomu oznamovat, úřady jsou povinny si to zjistit sami. A musí v komunikaci s vámi datovou schránku používat.
 • Používání datové schránky je bezplatné, pokud posíláte datovou zprávu na úřad. Přesněji řečeno, pokud je adresátem orgán veřejné moci. Pokud pošlete datovkou například fakturu vašemu zákazníkovi, jde o tzv. poštovní datovou zprávu, která je zpoplatněna.
 • Adresa datové schránky je kombinace znaků, která se těžko pamatuje. Když si na ni nevzpomenete, napište do okénka adresáta název a systém datových schránek vám sám nabídne možné adresáty, stačí vybrat toho správného.
 • Abyste nemuseli měnit heslo, můžete si nastavit jeho neomezenou platnost. Jen pozor, logicky se tím sníží zabezpečení datové schránky. Změnu provedete tak, že po přihlášení do datové schránky přejdete na Nastavení > Možnosti přihlášení > Platnost hesla. Zatrhněte položku Nastavit neomezenou platnost hesla a uložte.
 • Rozhodně bych ale doporučil přejít na bezpečnější způsob přihlašování. Stačí si vybrat, co vám více vyhovuje, zda Identita občana, Bankovní identita nebo certifikát. Pokud jste zvyklí z banky na „bankovní klíč“, pak pro vás bude pohodlné používat Mobilní klíč eGovernmentu.