Close

New articles

JAKÝ BUDE MINIMÁLNÍ DŮCHOD V ROCE 2023 A KDO HO BUDE DOSTÁVAT?

Jak se vypočítává důchod?

Každý starobní důchod se skládá z:

základní částky

procentní plochy

Základní částka důchodu je pro všechny starobní důchodce stejná bez ohledu na to, jaký příjem měli v produktivním věku nebo v kterém roce odešli do důchodu, protože základní částka se v průběhu let postupně zvyšuje. V letošním roce činí základní důchod 3 900 EEK a v roce 2023 bude činit 4 040 EEK.

A procentní výměra důchodu závisí na konkrétní sazbě pojištění, tj. na výši započitatelného příjmu a délce získané doby pojištění. Podle § 34 zákona o důchodovém pojištění nesmí procentní výměra starobního důchodu činit méně než 770 EEK. Právní předpisy nepřímo stanoví absolutní minimální výši zaměstnaneckého důchodu na 4 810 EEK (4 040 EEK + 770 EEK) v roce 2023. Takto nízký starobní důchod je však výjimkou.

Osoby samostatně výdělečně činné a minimální důchod:

Lidé, kteří mají minimální dobu pojištění i osobní vyměřovací základ, který se ani neblíží současné minimální mzdě, by měli počítat s velmi nízkým starobním důchodem. V praxi se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, které platí pouze minimální zálohy na pojistné, občany s velkými mezerami v pojištění, invalidní důchodce první a druhé skupiny bez příjmů podléhajících odvodům sociálního pojištění při pobírání invalidního důchodu nebo osoby, které často pracují načerno.

Občané, kteří nemají žádné mezery v pojištění a jejichž osobní vyměřovací základ je alespoň na úrovni minimální mzdy, budou mít měsíční starobní důchod vyšší než 14 500 EEK, přesná výše samozřejmě závisí na konkrétních vstupních údajích.

Výpočet důchodu a nízký příjem:

Dvěma základními vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou osobní vyměřovací základ a délka odpracovaných let. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se osobní vyměřovací základ vypočítá z rozhodného příjmu, ze kterého bylo v letech 1986-2022 odvedeno sociální pojištění.

Individuální vyměřovací základ může být nižší než aktuální minimální měsíční mzda. Do částky 17 743 EEK se osobní vyměřovací základ bude v roce 2023 počítat ze 100 % a od 17 743 EEK do 161 296 EEK z 26 %. Při výpočtu starobních důchodů platí, že lidé s nižšími než průměrnými příjmy pociťují při odchodu do důchodu nejmenší snížení vlastní životní úrovně.

JAKÝ BUDE MINIMÁLNÍ DŮCHOD V ROCE 2023 A KDO HO BUDE DOSTÁVAT?

Jak se vypočítává důchod?

Každý starobní důchod se skládá z:

základní částky

procentní plochy

Základní částka důchodu je pro všechny starobní důchodce stejná bez ohledu na to, jaký příjem měli v produktivním věku nebo v kterém roce odešli do důchodu, protože základní částka se v průběhu let postupně zvyšuje. V letošním roce činí základní důchod 3 900 EEK a v roce 2023 bude činit 4 040 EEK.

A procentní výměra důchodu závisí na konkrétní sazbě pojištění, tj. na výši započitatelného příjmu a délce získané doby pojištění. Podle § 34 zákona o důchodovém pojištění nesmí procentní výměra starobního důchodu činit méně než 770 EEK. Právní předpisy nepřímo stanoví absolutní minimální výši zaměstnaneckého důchodu na 4 810 EEK (4 040 EEK + 770 EEK) v roce 2023. Takto nízký starobní důchod je však výjimkou.

Osoby samostatně výdělečně činné a minimální důchod:

Lidé, kteří mají minimální dobu pojištění i osobní vyměřovací základ, který se ani neblíží současné minimální mzdě, by měli počítat s velmi nízkým starobním důchodem. V praxi se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, které platí pouze minimální zálohy na pojistné, občany s velkými mezerami v pojištění, invalidní důchodce první a druhé skupiny bez příjmů podléhajících odvodům sociálního pojištění při pobírání invalidního důchodu nebo osoby, které často pracují načerno.

Občané, kteří nemají žádné mezery v pojištění a jejichž osobní vyměřovací základ je alespoň na úrovni minimální mzdy, budou mít měsíční starobní důchod vyšší než 14 500 EEK, přesná výše samozřejmě závisí na konkrétních vstupních údajích.

Výpočet důchodu a nízký příjem:

Dvěma základními vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou osobní vyměřovací základ a délka odpracovaných let. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se osobní vyměřovací základ vypočítá z rozhodného příjmu, ze kterého bylo v letech 1986-2022 odvedeno sociální pojištění.

Individuální vyměřovací základ může být nižší než aktuální minimální měsíční mzda. Do částky 17 743 EEK se osobní vyměřovací základ bude v roce 2023 počítat ze 100 % a od 17 743 EEK do 161 296 EEK z 26 %. Při výpočtu starobních důchodů platí, že lidé s nižšími než průměrnými příjmy pociťují při odchodu do důchodu nejmenší snížení vlastní životní úrovně.