Close

New articles

LEDNOVÉ PŘEHODNOCENÍ DŮCHODŮ: KOMU A O KOLIK SE ZVÝŠÍ DŮCHOD?

Někteří čeští důchodci mají velmi nízké důchody. A konečně, všechny státní důchody přiznané do konce roku 2022 budou v lednu zvýšeny. A zvažte otázku „Proč se nezvýší důchody lidem, kteří odcházejí do důchodu v lednu?“.

Všichni příjemci státních důchodů mají nárok na „klasické“ lednové vyměření. Měsíční důchod se zvýší příjemcům řádného starobního důchodu, předčasného starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu a lednovou důchodovou novinkou je také příspěvek na péči o dítě. Vzorec pro ocenění je ve všech případech stejný, a to:

Základní důchod se zvýší o 140 EEK

Procentní sazba důchodu se zvýší o 5,1 %.

Všichni lidé, kterým byl přiznán důchod do konce letošního roku, budou mít nárok na zvýšení důchodu prostřednictvím valorizace. I když odejdete do důchodu v prvním lednovém týdnu, nebudete již mít nárok na zvýšení důchodu z důvodu lednového zhodnocení.

Příklad: výpočet valorizace

Důchodkyně Y pobírá vdovský důchod ve výši 10 870 korun. Vdovský důchod se stejně jako všechny ostatní důchody skládá ze základní částky a procentní výměry. Všechny důchody mají stejnou základní částku a v roce 2022 činí 3 900 korun.

Od ledna bude důchodkyně Y pobírat vdovský důchod ve výši 11 366 korun (základní výměra 4 040 korun + procentní výměra 7 326 korun). Měsíční vdovský důchod důchodkyně Y se zvýší o 496 korun. V korunovém vyjádření se vyšší důchod zvýší více, takže zvýšení starobních důchodů bude vyšší než vdovských důchodů.

Příklad: Předčasný odchod do důchodu na konci roku

Důchodce Z odchází do důchodu v polovině prosince. Z bude na konci roku přiznán předčasný starobní důchod ve výši 16 490 korun. Od ledna se předčasný starobní důchod důchodce Z zvýší na 17 273 EEK (4 040 EEK + 13 233 EEK). Základní důchod se zvýší z 3 900 crore na 4 040 crore a procentní důchod se zvýší z 12 590 crore (16 490 crore – 3 900 crore) na 13 233 crore (12 590 crore x 1,051).

Čím vyšší důchod, tím vyšší zvýšení

Lidé s vyššími důchody pracují více než lidé s nižšími důchody. Tabulka nezohledňuje zvýšení důchodu z důvodu příplatku za vzdělání (500 korun na dítě), na který mají ženy obvykle nárok.

LEDNOVÉ PŘEHODNOCENÍ DŮCHODŮ: KOMU A O KOLIK SE ZVÝŠÍ DŮCHOD?

Někteří čeští důchodci mají velmi nízké důchody. A konečně, všechny státní důchody přiznané do konce roku 2022 budou v lednu zvýšeny. A zvažte otázku „Proč se nezvýší důchody lidem, kteří odcházejí do důchodu v lednu?“.

Všichni příjemci státních důchodů mají nárok na „klasické“ lednové vyměření. Měsíční důchod se zvýší příjemcům řádného starobního důchodu, předčasného starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu a lednovou důchodovou novinkou je také příspěvek na péči o dítě. Vzorec pro ocenění je ve všech případech stejný, a to:

Základní důchod se zvýší o 140 EEK

Procentní sazba důchodu se zvýší o 5,1 %.

Všichni lidé, kterým byl přiznán důchod do konce letošního roku, budou mít nárok na zvýšení důchodu prostřednictvím valorizace. I když odejdete do důchodu v prvním lednovém týdnu, nebudete již mít nárok na zvýšení důchodu z důvodu lednového zhodnocení.

Příklad: výpočet valorizace

Důchodkyně Y pobírá vdovský důchod ve výši 10 870 korun. Vdovský důchod se stejně jako všechny ostatní důchody skládá ze základní částky a procentní výměry. Všechny důchody mají stejnou základní částku a v roce 2022 činí 3 900 korun.

Od ledna bude důchodkyně Y pobírat vdovský důchod ve výši 11 366 korun (základní výměra 4 040 korun + procentní výměra 7 326 korun). Měsíční vdovský důchod důchodkyně Y se zvýší o 496 korun. V korunovém vyjádření se vyšší důchod zvýší více, takže zvýšení starobních důchodů bude vyšší než vdovských důchodů.

Příklad: Předčasný odchod do důchodu na konci roku

Důchodce Z odchází do důchodu v polovině prosince. Z bude na konci roku přiznán předčasný starobní důchod ve výši 16 490 korun. Od ledna se předčasný starobní důchod důchodce Z zvýší na 17 273 EEK (4 040 EEK + 13 233 EEK). Základní důchod se zvýší z 3 900 crore na 4 040 crore a procentní důchod se zvýší z 12 590 crore (16 490 crore – 3 900 crore) na 13 233 crore (12 590 crore x 1,051).

Čím vyšší důchod, tím vyšší zvýšení

Lidé s vyššími důchody pracují více než lidé s nižšími důchody. Tabulka nezohledňuje zvýšení důchodu z důvodu příplatku za vzdělání (500 korun na dítě), na který mají ženy obvykle nárok.