Close

New articles

Dostávate minimálny dôchodok? Jeho suma sa od januára nemení

Valorizácia dôchodkov od januára budúceho roka sa netýka priamo minimálnej penzie. Po zvyšovaní sa bude vyplácať ten dôchodok, ktorý bude pre poberateľa výhodnejší.

V januári budúceho roka porastú penzie o 11,8 percenta. Nie však tie, ktoré sú zvýšené na minimálne. Nezvyšuje sa minimálny dôchodok, ktorý penzista poberá, ale pôvodná penzia, ktorú dôchodcovi Sociálna poisťovňa zvýšila na úroveň minimálneho dôchodku už pri jeho priznávaní.

Po valorizácii vypláca seniorovi ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší. Ak je ten jeho pôvodný aj po valorizácii stále nižší ako minimálny, naďalej dostáva minimálny

dôchodok. Naopak, pôvodný valorizovaný dôchodok začne Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi v prípade, ak je po valorizáciíi vyšší ako minimálny.

„Valorizácia dôchodkových dávok, ktoré sa v januári zvýšia o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, sa minimálnych dôchodkov priamo netýka. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od januára zvýši jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku a ak bude pôvodná penzia aj po

valorizácii nižšia ako minimálna, penzista bude naďalej dostávať minimálny dôchodok. Ak bude po valorizácii jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na

minimálny dôchodok zanikne a senior začne dostávať svoj valorizovaný starobný dôchodok, ktorý bude po valorizácii vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

V januári tak zrejme zanikne viac minimálnych dôchodkov, keďže je vysoká inflácia a mnohé pôvodné starobné dôchodky porastú o dvojcifernú sumu.

Sumy minimálnych dôchodkov sa majú od roku 2024 opätovne naviazať na životné minimum

Sumy minimálnych dôchodkov by sa mali od roku 2024 opätovne naviazať na výšku životného minima. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, má minimálny dôchodok znova dosahovať 136 % zo sumy životného minima. Suma minimálnej penzie sa má zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body, od získania 39 rokov poistenia o 3 percentuálne body, od 49 rokov poistenia o päť percentuálnych bodov a od nadobudnutia 59 rokov poistenia o sedem

percentuálnych bodov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na životné minimum rezort práce a sociálnych vecí zdôvodňuje zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou, najmä nárastom inflácie. Týmto krokom podľa ministerstva zostane účel minimálneho dôchodku, teda aby sa poberateľ dôchodku ako jednotlivec neocitol v stave hmotnej núdze, zachovaný.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí očakáva, že životné minimum na plnoletú fyzickú osobu by v júli 2023 mohlo predstavovať 256,75 eura. Suma minimálnej penzie pri 30

rokoch dôchodkového poistenia by tak mohla od roku 2024 stúpnuť o 14,90 eura zo súčasných 334,30 eura na 349,20 eura. Pri 40 rokoch dôchodkového poistenia by mohlo ísť o nárast o 24,6 eura, teda z 378,50 eura na 403,10 eura.

Minimálne dôchodky súčasná vláda „zmrazila“ od roku 2021. Rezort práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) tak opravoval nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré

koncom roka 2019 v parlamente presadili poslanci Národnej rady SR za SNS. Národniari v parlamente presadili, aby sa minimálne penzie naviazali na priemernú mzdu, čím sa

skokovo zvýšili. Ministerstvo práce v roku 2020 upozornilo na to, že naviazaním minimálneho dôchodku na priemernú mzdu na Slovensku sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až počas niekoľkých rokov. „Je preto dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov,“ uviedol rezort práce v roku 2020.


Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia v súčasnosti dosahuje 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok tvorí 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.

Dostávate minimálny dôchodok? Jeho suma sa od januára nemení

Valorizácia dôchodkov od januára budúceho roka sa netýka priamo minimálnej penzie. Po zvyšovaní sa bude vyplácať ten dôchodok, ktorý bude pre poberateľa výhodnejší.

V januári budúceho roka porastú penzie o 11,8 percenta. Nie však tie, ktoré sú zvýšené na minimálne. Nezvyšuje sa minimálny dôchodok, ktorý penzista poberá, ale pôvodná penzia, ktorú dôchodcovi Sociálna poisťovňa zvýšila na úroveň minimálneho dôchodku už pri jeho priznávaní.

Po valorizácii vypláca seniorovi ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší. Ak je ten jeho pôvodný aj po valorizácii stále nižší ako minimálny, naďalej dostáva minimálny

dôchodok. Naopak, pôvodný valorizovaný dôchodok začne Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi v prípade, ak je po valorizáciíi vyšší ako minimálny.

„Valorizácia dôchodkových dávok, ktoré sa v januári zvýšia o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, sa minimálnych dôchodkov priamo netýka. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od januára zvýši jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku a ak bude pôvodná penzia aj po

valorizácii nižšia ako minimálna, penzista bude naďalej dostávať minimálny dôchodok. Ak bude po valorizácii jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na

minimálny dôchodok zanikne a senior začne dostávať svoj valorizovaný starobný dôchodok, ktorý bude po valorizácii vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

V januári tak zrejme zanikne viac minimálnych dôchodkov, keďže je vysoká inflácia a mnohé pôvodné starobné dôchodky porastú o dvojcifernú sumu.

Sumy minimálnych dôchodkov sa majú od roku 2024 opätovne naviazať na životné minimum

Sumy minimálnych dôchodkov by sa mali od roku 2024 opätovne naviazať na výšku životného minima. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, má minimálny dôchodok znova dosahovať 136 % zo sumy životného minima. Suma minimálnej penzie sa má zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body, od získania 39 rokov poistenia o 3 percentuálne body, od 49 rokov poistenia o päť percentuálnych bodov a od nadobudnutia 59 rokov poistenia o sedem

percentuálnych bodov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na životné minimum rezort práce a sociálnych vecí zdôvodňuje zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou, najmä nárastom inflácie. Týmto krokom podľa ministerstva zostane účel minimálneho dôchodku, teda aby sa poberateľ dôchodku ako jednotlivec neocitol v stave hmotnej núdze, zachovaný.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí očakáva, že životné minimum na plnoletú fyzickú osobu by v júli 2023 mohlo predstavovať 256,75 eura. Suma minimálnej penzie pri 30

rokoch dôchodkového poistenia by tak mohla od roku 2024 stúpnuť o 14,90 eura zo súčasných 334,30 eura na 349,20 eura. Pri 40 rokoch dôchodkového poistenia by mohlo ísť o nárast o 24,6 eura, teda z 378,50 eura na 403,10 eura.

Minimálne dôchodky súčasná vláda „zmrazila“ od roku 2021. Rezort práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) tak opravoval nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré

koncom roka 2019 v parlamente presadili poslanci Národnej rady SR za SNS. Národniari v parlamente presadili, aby sa minimálne penzie naviazali na priemernú mzdu, čím sa

skokovo zvýšili. Ministerstvo práce v roku 2020 upozornilo na to, že naviazaním minimálneho dôchodku na priemernú mzdu na Slovensku sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až počas niekoľkých rokov. „Je preto dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov,“ uviedol rezort práce v roku 2020.


Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia v súčasnosti dosahuje 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok tvorí 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.